Sojusz Lewicy Demokratycznej

Andrzej Tyc

Andrzej Tyc – Wiceprzewodniczący Rady Powiatowej SLD w Zgorzelcu

Absolwent WSWF we Wrocławiu oraz 8 studiów podyplomowych z zakresu prawa i zarządzania ukończonych na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Uniwersytecie Wrocławskim, Politechnice Wrocławskiej, Szkole Głównej Handlowej, Wyższej Szkole Bankowej , Dolnośląskiej Wyższej Szkole Służby Publicznej i Hochscule Zittau/Goerlitz. Ponad 40 lat pracy na stanowiskach kierowniczych w jednostkach oświaty, kultury fizycznej i turystyki w Oleśnicy i Wrocławiu oraz przemyśle maszyn i budownictwie w Zgorzelcu i Bogatyni.

Radny Rady Powiatu Zgorzeleckiego wszystkich kadencji – pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Powiatu, Starosty i Wicestarosty Zgorzeleckiego. Zrealizował ponad 20 projektów z wykorzystaniem środków unijnych poprawiających infrastrukturę oświatową, służby zdrowia, drogową, pomocy społecznej, straży i policji. Od kilkudziesięciu lat wierny ideałom i wartościom lewicowym. Społeczny działacz – przez wiele lat Prezes: MKS Nysa Zgorzelec, Koła Zgorzeleckiego Stowarzyszenia Pomocy im. Św. Brata Alberta, Powiatowego Stowarzyszenia Wspierania Uzdolnionej Młodzieży. Miłośnik literatury, podróży, dobrej kuchni i domowej atmosfery.

Dewiza życiowa – Tylko życie poświęcone innym warte jest przeżycia ( Albert Einstein)

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z