Sojusz Lewicy Demokratycznej

Arkadiusz Sikora

Arkadiusz Sikora - sekretarz Rady Dolnoślaskiej SLD.

W Sojuszu Lewicy Demokratycznej odpowiada za współprace ze środowiskami kultury na Dolnym Ślasku oraz sprawy organizacyjne.

 

Historia uczy, że ludzie nie uczą się historii”.

Uważam, że dziejami ludzkości kierują procesy układające się w cykle, powtarzające fale wzrostów i upadków różnych zbiorowości ludzi i idei. Pojedynczy człowiek nie ma na nie większego wpływu, lecz może te procesy przyspieszyć, bądź opóźnić, szczególnie wtedy, gdy działa zespołowo - stąd moje szerokie zainteresowania różnorodnymi dziedzinami społecznymi (ekonomią, polityką, a nawet sportem). Moją bieżąca działalność polityczna to praca społeczna w ramach struktur dolnośląskiego SLD. Od maja 2016 r. jestem sekretarzem Rady Wojewódzkiej SLD na Dolnym Śląsku. Chciałbym, aby Sojusz był organizacją otwartą na różne środowiska, a jego członkowie pozostali wrażliwi na sprawy społeczne. Społecznie udzielam się także w Stowarzyszeniu Dyrektorów Samorządowych Instytucji Kultury, którego to stowarzyszenia jestem wiceprezesem. Działalność w stowarzyszeniu daje mi wgląd w problemy środowiska menadżerów i animatorów kultury, które  - wspólnie z jego członkami - próbujemy zintegrować i modernizować, a co najważniejsze, obszar kultury uczynić jedną z ważniejszych dziedzin rozwoju województwa. Moja działalność publiczna to także praca w Radzie Programowej Polskiego Radia Wrocław. Posiadam cenne dla mnie doświadczenie pracy radnego Rady Miejskiej Wrocławia (2002-2006). Zajmowałem się również sportem – w latach 2001-2002 byłem wiceprezesem piłkarzy ręcznych Śląska Wrocław.

Mam 43 lata, jestem ekonomistą, menedżerem kultury, Dolnoślązakiem z wyboru. Ukończyłem Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), w latach 1997-2003 pracowałem jako dealer rynku pieniężno-kapitałowego w Banku Polskiej Spółdzielczości. Od 2003-2011 byłem główny specjalistą w Departamencie Budżetu i Finansów w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego. W latach 2011-2015 pełniłem funkcję wicedyrektora Ośrodka Kultury i Sztuki we Wrocławiu, w którym to Ośrodku pracuję do dzisiaj, jako kierownik portalu multimedialnego DOKiS.pl, poświęconego dolnośląskiej kulturze i sztuce.

Zapraszam na moją stronę FB: https://www.facebook.com/arek.sikora.520?fref=ts

Formularz kontaktowy

* wszystkie pola są wymagane

 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J

 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • R

 • S
 • T
 • U
 • W
 • X
 • Z