Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Działacze SLD za opodatkowaniem najbogatszych

dodano 2012-04-25 14:36 w kategorii: Kraj

 

Zakończyły się wybory powszechne na szefa SLD. W głosowaniu przez internet wzięło udział 13 tys. 725 działaczy. Podczas głosowania online, członkowie Sojuszu  wyrażali też swoje zdanie na temat podatków, OFE, czy wyborów prezydenckich w Polsce.
Co wynika z tego sondażu? Większość głosujących, bo aż 84 proc. opowiada się za wprowadzeniem trzeciej stawki podatkowej dla najlepiej zarabiających. Jedynie 7 proc. było przeciwko. . - To oddało nastrój w SLD, ale także nastrój wielu obywateli RP, którzy uważają, że w warunkach ostrego kryzysu społecznego i gospodarczego bogatsi powinni się dzielić w większym zakresie z biedniejszymi – ocenił szef SLD Leszek Miller.
Zdecydowana większość głosujących online – bo 60 proc. – opowiada się także za likwidacją OFE i przekazaniu ich składek do ZUS. 25 proc. jest przeciwnego zdania.
Działacze Sojuszu zapytani zostali także o to, czy są za wyborem prezydenta przez Zgromadzenie Narodowe. Większość - 56 proc. była przeciwna takiemu rozwiązaniu, "za" głosowało 31 proc.
 - To jest istotna kwestia dotycząca ustroju naszego państwa, bo jeśli co chwilę wybuchają spory i konflikty pomiędzy prezydentem i premierem, to zachodzi pytanie o ich kompetencje, ale także sposób wyłaniania - podkreślił Miller.
 W ostatnim pytaniu działacze odpowiadali na pytanie, jaki jest ich stosunek do wprowadzenia parytetów na listach wyborczych.  Za parytetami jest 45 proc. badanych, zaś przeciwko -  41 proc.
Głosy, które nadeszły drogą korespondencyjną są jeszcze liczone. Oficjalne wyniki zostaną ogłoszone 28 kwietnia podczas kongresu SLD.


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.