Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

SLD chce porządku z kaplicą sejmową

dodano 2012-04-24 11:11 w kategorii: Kraj

 

Poseł Grzegorz Napieralski chce,aby sejmowa kaplica spełniała oczekiwania przedstawicieli wszystkich religii. W liście do Marszałek Ewy Kopacz domaga się on przekształcenia sejmowej kaplicy tak, by mogli się w niej modlić przedstawiciele wszystkich religii. 
 
Przypomnijmy, że kaplica pod wezwaniem Bogurodzicy Maryi Matki Kościoła mieści się w hotelu sejmowym. Odbywają się tam msze, a sam Sejm ma nawet swojego kapelana. Przewodniczący zachodniopomorskich struktur SLD chce, aby kaplica miała charater wielowyznaniowy, bo teraz, jak twierdzi, jest ona ukierunkowana na jedno tylko wyznanie.
 
„W polskim Sejmie są katolicy, ateiści, agnostycy, są także przedstawiciele innych religii. (...) Konstytucja Rzeczpospolitej odwołuje się do najlepszych tradycji I i II RP, a w Art 25.1 deklaruje, że Kościoły i inne związki religijne są równoprawne. Ten zapis jednak jest pustym słowem tak długo, jak długo w Sejmie RP mamy jedynie kaplicę jednego wyznania" – pisze Napieralski. I dodaje - „Wzywam Panią Marszałek do podjęcia działań, które przekształcą dzisiejszą katolicką kaplicę w Sejmie RP w miejsce dostęp dla wielu wyznań i rożnych religii”.


Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.