Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

Zbiorowe formy działalności SLD w ramach „pracy u podstaw i od podstaw”

dodano 2017-06-12 14:22 w kategorii: Informacje

Do wygranej PiS-u w 2015r. przyczyniły się takie inicjatywy jak, kluby Gazety Polskiej, Radia Maryja. My, SLD, też twórzmy kluby, ale przede wszystkim – do pracy ze społeczeństwem – wykorzystajmy strukturę, którą już mamy: sieć kół i instancji miejskich, powiatowych.

Zbiorowe formy działalności SLD w ramach „pracy u podstaw i od podstaw”.

Nie pomniejszając roli, jaką w życiu partii, w jej postrzeganiu przez obywateli, w jej popularności i skali jej poparcia, mają do spełnienia jej liderzy, a w szczególności przewodniczący i działacze władz krajowych, a także przewodniczący rad wojewódzkich i niższych struktur organizacyjnych. Wprost przeciwnie, bardzo tę rolę, charyzmę i medialność tych osób doceniając – w niniejszych rozważaniach skupiam się na przeciwległym biegunie partii, na jej tzw. dołach, na szeregowych członkach i kołach, dostrzegając także w tych ludziach i miejscach olbrzymi potencjał dla odzyskania przez SLD pełni sił.

Oczywiście traktowana tu, jako temat wiodący i szeroko omawiana w poprzednich odcinkach „praca u podstaw i od podstaw”, to nie tylko praca indywidualna członków partii, ale także działania zbiorowe. Zarządy/rady gminne, miejskie, powiatowe powinny organizować konferencje, dyskusje, i szczególnie – realizowane w różnych formach i w różny sposób – spotkania z obywatelami.

Mam na myśli organizowanie nie tyle jakichś doraźnych spotkań z wyborcami, jak w czasie kampanii wyborczej, ale formy stałe, w pewnym sensie „zinstytucjonalizowane”, funkcjonujące całą kadencję:

 

- fora społeczne. Organizowanie i prowadzenie przez członków rad i zarządów SLD (powiatowych, miejskich itd.), swojego rodzaju forów społecznych, przyciągających wyborców, ale służących także, zapoznawaniu się z problemami nurtującymi tych wyborców. Spotkania forów mogłyby się odbywać okresowo (np. raz na kwartał / raz na pół roku, a w czasie kampanii wyborczej, częściej). Byłyby to spotkania z różnymi grupami oraz środowiskami obywateli (zawodowymi, społecznymi, kulturalnymi, młodzieżowymi, studenckimi, akademickimi, weterańskimi itp.), z udziałem przewodniczących SLD / sekretarzy, radnych). Jest oczywiście kwestia nawiązania kontaktów z nimi, ale przecież wielu z nas ma tam różne „znajomości”, które można wykorzystać. Stąd, do współorganizowania takich forów i, szczególnie, do merytorycznej pracy należałoby angażować („dobierać”) osoby znaczące w jakiejś „branży”, np. ze sfery kultury, akademickiej, młodzieżowej, studenckiej, związkowej, rad osiedli itp.;

 

- kluby środowiskowe (różnych środowisk, m.in. emerytów, weteranów służby i pracy). W tej chwili działają np. Kluby Weteranów i Sympatyków Lewicy przy Radzie Miejskiej SLD we Wrocławiu oraz przy Radzie Powiatowej SLD w Oławie. W przeszłości kluby weteranów działały również w innych powiatach (Jelenia Góra, Kłodzko), ale ich już chyba nie ma, dlatego wypada tylko czekać na odzew;

 

 - kluby dyskusyjne o charakterze stricte ideowo-politycznym. Idzie o to, aby tworzyć takie kluby przy instancjach gminnych, miejskich, powiatowych itd. (lub z inspiracji instancji, członków ich władz) – organizujące otwarte spotkania dyskusyjne z szerszym spektrum społecznym niż kluby środowiskowe, oraz z udziałem znanych osób, jako prelegentów. Trzeba brać przykład nawet i z PiS. Nie da się ukryć, iż jednym z działań, które przyczyniły się do sukcesu tej partii i wygranej w wyborach, są inicjatywy w rodzaju klubów Gazety Polskiej, Radia Maryja, stowarzyszeń i klubów przy parafiach itp.;

Sojusz może i powinien organizować swoje kluby, ale może również, i nawet przede wszystkim, wykorzystać do tej działalności, bazę organizacyjną, którą już ma, a mianowicie, sieć istniejących już kół oraz instancji podstawowych;

 

- edukacja obywatelska. Organizowanie i prowadzenie przez zarządy/ rady SLD działalności z zakresu edukacji obywatelskiej, w postaci już wcześniej anonsowanych: „szkół” aktywności społecznej, szkół liderów, „szkół” społeczeństwa obywatelskiego itd. itp. (nazwa/forma do wyboru). CDN.

                                                                                                                              Jan Janiszewski

P.S. Proszę o reakcje na ten tekst, o komentarze, o popularyzowanie go wśród Koleżanek i Kolegów z SLD (i sympatyków), przyjaciół, udostępnianie znajomym na facebooku i w grupach. W następnym „odcinku”: o roli koła SLD oraz jego zebrań w procesach odradzania i odnowy partii.Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.