Sojusz Lewicy Demokratycznej

Ostatnie wydarzenia

SLD na 13 grudnia: Nie dzielmy Polaków na lepszy i gorszy sort

dodano 2016-12-14 11:15 w kategorii: Ludzie

„Wybierzmy przyszłość” – apelowali dziś we Wrocławiu politycy SLD przed dawną zajezdnią autobusową, gdzie w 1980 r. powstała dolnośląska „Solidarność”. 

Nie dzielmy Polaków na lepszy i gorszy sort – nawoływał Dominik Kłosowski, sekretarz wrocławskiego SLD na konferencji prasowej zwołanej w dniu 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.

Stan wojenny był koniecznym złem – przekonywał wiceprzewodniczący wojewódzkich struktur partii Czesław Cyrul, który zwrócił uwagę, że badania opinii publicznej wskazują, że z ta opinią zgadza się większość społeczeństwa.

Wincenty Elsner, wiceprzewodniczący Sojuszu, przedstawił „Apel wrocławskich działaczy SLD”, w którym czytamy:

Były takie chwile w niedalekiej historii Polski, gdy Polacy potrafili porozumieć się ponad politycznymi podziałami, nie bacząc na zadawnione waśnie i spory.

Tak było w 1989 roku, gdy ludzie Solidarności i ludzie ówczesnej władzy usiedli przy jednym, okrągłym stole, by rozmawiać o przyszłości demokratycznej Polski.

Również w 1997 roku posłanki i posłowie II kadencji Sejmu potrafili porozumieć się co do kształtu Konstytucji demokratycznej Polski. Konstytucji, której zapisów musimy dzisiaj bronić.

W 2003 roku prawie wszystkie partie polityczne, w imię polskiej racji stanu, poparły dążenie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Dzięki zwycięstwu sił proeuropejskich w referendum w 2003 roku, Polska od 1 maja 2004 roku na stałe znalazła swoje miejsce w Europie.

W każdym z tak ważnych dla Polski i Polaków wydarzeń swój znaczący udział mieli ludzie lewicy. Wśród wielu innych, w obradach okrągłego stołu brał udział Józef Oleksy, późniejszy premier polskiego rządu. To w okresie rządów Sojuszu Lewicy Demokratycznej uchwalona została dzisiejsza Konstytucja. Widnieje pod nią podpis prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Pod traktatem akcesyjnym Polski do Unii Europejskiej podpisał się premier Leszek Miller. To rząd SLD wprowadził Polskę do Unii Europejskiej.

Dzisiejsze czasy ponownie wymagają porozumienia ponad podziałami. Bez dzielenia Polaków na „sorty” i bez wytykania palcami, gdzie kto stał 35 lat temu. Demokracja w Polsce jest zagrożona – to, niestety, smutna prawda, docierająca do świadomości coraz większej rzeszy rodaków. Cel rządów Jarosława Kaczyńskiego jest coraz bardziej oczywisty – podporządkowanie sobie państwa na wzór władców autorytarnych.

Sojusz Lewicy Demokratycznej deklaruje wolę i chęć współpracy ze wszystkimi, którzy na swoich sztandarach gotowi są wypisać trzy słowa: Wolność, Równość i Demokrację. A takich jest w Polsce, głęboko w to wierzymy, zdecydowana większość. Wspólnie zadecydujmy o przyszłości demokratycznej Polski, bez oglądania się na dawne wojny, konflikty i spory.

Wybierzmy przyszłość!Komentarze

Wydarzenia

Strony
wojewódzkie
SLD

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.